návrhy

 

Zajištění dokumentace pro jednání s úřady - žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, o stavební povolení nebo ohlášení stavby vč. inženýrské činnosti spojené se zajištěním územního rozhodnutí a stavebního povolení

Zajištění potřebných činností, zaměření, odborných studií a posudků

Ukázky